Bestuur

   
Voorzitter Arno Zoer  
Secretaris Melissa Kuijer                                     Email  
Penningmeester Robert Kramer                                   Email  
Bestuurslid Janneke Piest  
Bestuurslid Marleen Pelgröm  
Bestuurslid Corrie Kuijer  

Commissies

   
Routecommissie Melissa  
Vrijwilligerscoördinatie Janneke                                                Email  
Website beheerder Robert  
Sponsor- en subsidiecommissie Corrie  
Tochtcoördinator KWBN Robert  

Contact

   
Stichting Dedemsvaart Loopt    
de Widtstraat 18    
7701 XM Dedemsvaart    
     
Email    
KVK 61299677    
RegioBank NL10 RBRB 0898 6715 82    

 

Disclaimer Stichting Dedemsvaart Loopt (SDL)

SDL heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. SDL aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. SDL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

SDL houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen. SDL gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDL.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door SDL.

Stichting Dedemsvaart Loopt