Bestuur

Voorzitter Henry Duinkerken 06-22294587
Secretaris Rudi Pastoor 06-19334875 (na 18.00 uur bereikbaar)
Penningmeester Diana Schonewille-Omvlee
Bestuurslid Robert Kramer
Bestuurslid Nathanja van der Bunt

Commissies

Routecommissie Rudi
Vrijwilligerscoördinatie Nathanja (E-mail klik hier)
Website beheerder Henry
Sponsor- en subsidiecommissie Henry en Diana
Tochtcoördinator KWBN Robert

Contact

Stichting Dedemsvaart Loopt
Langewijk 114
7701 AH  DEDEMSVAART
E-mail
KVK 61299677
RegioBank NL10 RBRB 0898 6715 82

Disclaimer Stichting Dedemsvaart Loopt (SDL)

SDL heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. SDL aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. SDL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

SDL houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen. SDL gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDL.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door SDL.

Stichting Dedemsvaart Loopt